A Caruma - photo2

A Caruma (PT)

Folková kapela Caruma existuje čtyři roky a momentálně chystá své druhé album. Portugalskou tradici, kterou je občas tak těžké najít, se snaží vymanit z kontextu současného globalizovaného světa. K tomu využívají kromě tradičního portugalského folku i zjednodušené melodie východní Evropy vyprávějící příběhy nešťastné lásky. Caruma se prostřednictvím své hudby snaží mluvit o tom, co je zajímá, a způsobem, jakým chtějí. Stejnou možnost nabízejí i svým posluchačům, kterým jsou podávány svobodomyslné a bezkompromisní písně.

Vystoupení kapely Caruma se uskuteční v rámci tematického bloku “Lusófona” (Festival kultury portugalsky mluvících zemí).